obrázek

zs.nosislav


O škole


 Od 1.1.2003, kdy došlo ke sloučení mateřské a základní školy v jeden právní subjekt, má škola v Nosislavi čtyři pracoviště - základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s výdejnou stravy.

Ve škole pracuje 18 zaměstnanců - 3 učitelky MŠ , 6 učitelek ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny, 2 školní asistenti, 4 zaměstnanci ŠJ a 2 správní zaměstnankyně. 

Letošní školní rok byl slavnostně zahájen za přítomnosti starosty obce pana Pavla Fröhlicha 1.září. Do školy nastoupilo celkem 121  dětí a žáků, z toho 44 do mateřské školy, takže kapacita MŠ je naplněna, a 77 do základní školy.

V mateřské škole byly otevřeny 2 celodenní třídy, v základní škole usedli žáci do lavic v 5 třídách. Na škole pracují 2 oddělení školní družiny, které je pro žáky otevřeny  odpoledne od 11.40h do 16.30h.

Kroužky v ZŠ a prázdniny najdete pod ikonou Organizace školního roku      

Velmi nás těší, že vedení kroužků nezůstává pouze na pedagogických pracovnících školy, ale do práce se nám zapojují i rodiče žáků. Na škole pracuje Volné sdružení rodičů, jehož výbor se pravidelně 1x měsíčně schází s vedením školy a pomáhá se zabezpečováním školních akcí. Tato spolupráce s rodiči nám v naší činnosti velmi pomáhá. 

Konzultační hodiny - vždy po telefon. domluvě.

Nové webové stránky MŠ jsou www.msnosislav.cz

Fotografie dětí ze ZŠ naleznete na stránce:http://zsnosislav.rajce.idnes.cz/

Akce školy,co se děje ve škole a nabídku kroužků naleznete pod ikonou AKTUALITY

Archiv EU ZŠ naleznete na stránce: http://www.archiv.skolniweb.cz/ZS_Nosislav/

Rozhodnutí o přijetí do MŠ naleznete pod ikonou DokumentyAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.