obrázek

zs.nosislav


O škole


Nové webové stránky  ZŠ aMŠ jsou https://skolanosislav.cz/ Od 1.1.2003, kdy došlo ke sloučení mateřské a základní školy v jeden právní subjekt, má škola v Nosislavi čtyři pracoviště - základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s výdejnou stravy.

Ve škole pracuje 19 zaměstnanců - 4 učitelky MŠ , 6 učitelek ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny, 1 školní asistent, 4 zaměstnanci ŠJ a 2 správní zaměstnankyně. 

Letošní školní rok byl slavnostně zahájen za přítomnosti starosty obce pana Pavla Fröhlicha 4.září. Do školy nastoupilo celkem 118 dětí a žáků, z toho 44 do mateřské školy, takže kapacita MŠ je naplněna, a 74 do základní školy.

V mateřské škole byly otevřeny 2 celodenní třídy, v základní škole usedli žáci do lavic v 5. třídách. Na škole pracují 2 oddělení školní družiny, které jsou pro žáky otevřeny  odpoledne od 11.40h do 16.30h.

Velmi nás těší, že vedení kroužků nezůstává pouze na pedagogických pracovnících školy, ale do práce se nám zapojují i rodiče žáků. Na škole pracuje Volné sdružení rodičů, jehož výbor se pravidelně 1x měsíčně schází s vedením školy a pomáhá se zabezpečováním školních akcí. Tato spolupráce s rodiči nám v naší činnosti velmi pomáhá. 

Konzultační hodiny - vždy po telefon. domluvě.

Zápis do ZŠ bude 16.4.2018 - potřebné dokumenty naleznete pod ikonou DOKUMENTY(Zápisní list, Prohlášení zákonných zástupců,  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání)

Podpora vzdělávání EU 2016 

 

 

http://www.zs.nosislav.skolniweb.cz/
 

Přiložené soubory ke stažení:

1. Rozhodnutí ev. č.doc - Rozhodnutí o přijetí do ZŠ
2. Rozhodnutí ev. č.doc - Rozhodnutí o přijetí do MŠAutor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.