obrázek

zs.nosislav


O škole


 Od 1.1.2003, kdy došlo ke sloučení mateřské a základní školy v jeden právní subjekt, má škola v Nosislavi čtyři pracoviště - základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu s výdejnou stravy.

Ve škole pracuje 18 zaměstnanců - 3 učitelky MŠ , 6 učitelek ZŠ, 2 vychovatelky školní družiny, 2 školní asistenti, 4 zaměstnanci ŠJ a 2 správní zaměstnankyně. 

Letošní školní rok byl slavnostně zahájen za přítomnosti starosty obce pana Pavla Fröhlicha 1.září. Do školy nastoupilo celkem 121  dětí a žáků, z toho 44 do mateřské školy, takže kapacita MŠ je naplněna, a 77 do základní školy.

V mateřské škole byly otevřeny 2 celodenní třídy, v základní škole usedli žáci do lavic v 5 třídách. Na škole pracují 2 oddělení školní družiny, které je pro žáky otevřeny  odpoledne od 11.40h do 16.30h.

Velmi nás těší, že vedení kroužků nezůstává pouze na pedagogických pracovnících školy, ale do práce se nám zapojují i rodiče žáků. Na škole pracuje Volné sdružení rodičů, jehož výbor se pravidelně 1x měsíčně schází s vedením školy a pomáhá se zabezpečováním školních akcí. Tato spolupráce s rodiči nám v naší činnosti velmi pomáhá. 

Konzultační hodiny - vždy po telefon. domluvě.

Nové webové stránky MŠ jsou www.msnosislav.cz

 Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.